Cổ đông Eximbank bức xúc với ban lãnh đạo

BĐT - Sau nhiều lần trì hoãn, sáng ngày 15/12, Eximbank đã chính thức tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016-2020. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất mà đại hội đặt ra là bầu ra thành viên HĐQT và khắc phục những thanh tra.
Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó chánh thanh tra, cơ quan thanh tra NHNN phát biểu tại ĐHCĐ bất thường của Eximbank
Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó chánh thanh tra, cơ quan thanh tra NHNN phát biểu tại ĐHCĐ bất thường của Eximbank

Tại Đại hội, nhiều cổ đông rất bức xúc về danh sách các ứng viên tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới. Trong đó, nhiều người đã thắc mắc về việc 2 người cũ của Nam A Bank là ông Trần Ngô Phúc Vũ, nguyên Tổng giám đốc và ông Trần Ngọc Tâm, nguyên Phó tổng giám đốc Nam A Bank.

Trả lời thắc mắc này, ông Hà Thành Hùng, Phó chủ tịch HĐQT Eximbank giải thích: Sau khi gửi danh sách đề cử HĐQT Eximbank nhiệm kỳ mới lên NHNN, HĐQT Eximbank cũng đề xuất song song một số thành viên. Cuối cùng, HĐQT Eximbank đã đưa tất cả các hồ sơ ứng cử lên NHNN (gồm 8 cổ đông được cổ đông đề cử theo danh sách HĐQT Eximbank gửi NHNN và UBCKNN trước đây cùng với các ứng viên do HĐQT Eximbank đề cử). 

Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định, HĐQT Eximbank hoàn toàn không làm sai việc gì, mà trong quá trình xem xét các ứng viên để chuyển danh sách lên NHNN, thì phía NHNN đã có công văn cho Eximbank. Trong đó, có nói đến 2 thành viên là ông Trần Ngô Phú Vũ và ông Trần Ngọc Tâm, nguyên lãnh đạo của Nam A Bank đã có những sai phạm trong việc cấp duyệt tín dụng. Nguyên 2 lãnh đạo này của Nam A Bank là những người nằm trong Hội đồng tín dụng của Nam A Bank, với số tiền khoảng vài nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, cổ đông cũng bức xúc về việc, tại sao ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Eximbank và ông Phạm Hữu Phú, Tổng giám đốc Eximbank không từ chức trước đây để người khác lên nắm quyền lãnh đạo nếu cảm thấy không còn đủ năng lực mà đến thời điểm này mới xin từ chức? Đồng thời, yêu cầu cần xem xét đến vấn đề xem xét trách nhiệm của HĐQT nhiệm kỳ cũ, kể cả vấn đề tham ô.

Trả lời các thắc mắc của cổ đông, ông Phạm Hữu Phú, nguyên Tổng giám đốc Eximbank cho rằng, những sai phạm của HĐQT cũ thì phía thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ ra và đang trong quá trình khắc phục, dự kiến sẽ phải mất thời gian trong khoảng 3 năm. 

Còn về việc tại sao Chủ tịch và Tổng giám đốc Eximbank không từ nhiệm từ trước, theo ông Phú cũng cần phải có thời gian và thực tế những khó khăn của hoạt động ngân hàng, cũng như Eximbank thời gian qua không đơn giản nên cần phải có sự nhìn nhận thực tế...
Dù nhiều cổ đông bức xúc và không đồng ý với những tờ trình Eximbank đưa ra, nhưng đến khi bỏ phiếu, chỉ có 0,1% cổ đông không thông qua tờ trình.

Như vậy, những tờ trình được đưa ra trong đại hội xét theo tỷ lệ hoàn toàn đã được thông qua.

Về vấn đề nhân sự, 9 người ứng cử thành viên HĐQT được đề xuất trước ĐHĐCĐ đã được thông qua, bao gồm ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết, ông Ngô Thanh Tùng, ông Đặng Anh Mai, ông Nguyễn Quang Thông, ông Hoàng Tuấn Khải, ông Naoki Nishizawa, ông Yasuhiro Saitoh và ông Lê Minh Quốc là thành viên HĐQT độc lập.

PV