CIC tiếp tục giảm giá dịch vụ thông tin tín dụng

(BĐT) - Theo Quyết định số 210/QĐ-TTTD ban hành ngày 21/8/2018, kể từ ngày 1/9/2018, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) thực hiện giảm giá dịch vụ thông tin tín dụng đối với tất cả các sản phẩm, dịch vụ do CIC xây dựng và cung cấp cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD), tổ chức tự nguyện có tham gia chia sẻ thông tin tín dụng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, mức giảm bình quân là 20% so với mức giá hiện hành. Trong lần giảm giá này CIC áp dụng chính sách ưu đãi đối với một số tổ chức đặc biệt, trong đó Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng mức giá bằng 50% so với mức giá sản phẩm dịch vụ tương ứng áp cho các TCTD.   

Thế Anh