Chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

(BĐT) - Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế trong 04 năm và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đó là nội dung tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, dự thảo nêu rõ: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu Công nghệ cao được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế trong 04 năm và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế.

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu Công nghệ cao có quy mô vốn đầu tư từ 4.000 tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 30 năm, miễn thuế trong 04 năm và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế. Sau khi đã hưởng hết thời gian ưu đãi quy định, trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế còn lại, nếu trong năm tính thuế doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện về quy mô vốn đầu tư từ 4.000 tỷ đồng trở lên thì năm tính thuế đó không được hưởng mức thuế suất ưu đãi 10% mà áp dụng mức thuế suất thông thường. Năm tính thuế đó phải tính trừ vào thời gian được hưởng ưu đãi thuế của doanh nghiệp.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định này được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Ưu đãi về thuế nhập khẩu

Theo dự thảo, hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 15 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Căn cứ để xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được, tài liệu, sách báo khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 21 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Điều 19 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Dự án đầu tư có sử dụng đất được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong toàn bộ thời gian sử dụng đất.

PV