Cấp 451 mã giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư ngoại tháng 2

Trong tháng 2/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 451 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó, có 30 tổ chức và 421 cá nhân...
Theo VSD, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 24.612 mã.
Theo VSD, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 24.612 mã.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2018.

Theo đó, trong tháng 2/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 451 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 30 tổ chức và 421 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 27 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 10 tổ chức và 17 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 01 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

VSD cho biết, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 24.612 mã - trong đó, có 3.636 tổ chức và 20.976 cá nhân.

Trước đó, VSD cho biết trong tháng 1/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 659 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 58 tổ chức và 601 cá nhân.


VnEconomy