Bội chi ngân sách nhà nước ước 10 tháng 159,5 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 10/2016 ước đạt 110 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 10 tháng đạt 980,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77% dự toán năm, tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2015.
Bội chi ngân sách nhà nước ước 10 tháng 159,5 nghìn tỷ đồng

Trong đó lớn nhất là chi thường xuyên phát phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính. Riêng tháng 10 khoản chi này là 70.570 tỷ đồng, ước 10 tháng đạt 679,9 nghìn tỷ đồng, bằng 82,5% dự toán năm, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2015.

Về chi trả nợ và viện trợ ước thực hiện 10 tháng đạt 130,84 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán năm, tăng 2,8% so cùng kỳ năm 2015. Bộ Tài chính nhận định việc chi trả nợ đã đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết, không để tác động xấu đến kinh tế vĩ mô.

Với số thu NSNN 10 tháng đạt 821 nghìn tỷ đồng, bội chi NSNN 10 tháng khoảng 159,5 nghìn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 62,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Việt Thắng