Bộ Tài chính sắp nhận gần 390 tỷ đồng cổ tức từ Bảo Việt

(BĐT) - Thông tin từ Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) cho biết, ngày 29/6 tới, Tập đoàn sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016.

Bảo Việt sẽ chi khoảng 544 tỷ đồng trả cổ tức cho các cổ đông. Trong đó, “cổ đông lớn” Bộ Tài chính sẽ nhận về khoảng 386 tỷ đồng. Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản và nắm giữ trên 70% cổ phần của Bảo Việt.

Năm 2015, Bảo Việt lãi 1.171 tỷ đồng sau thuế. Như vậy có tới 54,31% lợi nhuận của Tập đoàn sẽ được dùng để chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông.

Thời gian gần đây, Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị 2 ngân hàng BIDV và Vietinbank chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt. ĐHCĐ thường niên 2016 vừa qua, BIDV thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,5%  trong khi VietinBank thậm chí không chia cổ tức.

Đan Nguyên