Bộ Tài chính hứa tiếp thu góp ý sửa đổi 2 nghị định về kinh doanh bảo hiểm

(BĐT) - Nguồn tin từ Bộ Tài chính cho biết, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm vừa tổ chức lấy ý kiến lần 2 về nội dung dự thảo 2 nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh bảo hiểm. 
Quy định về kinh doanh bảo hiểm sẽ có nhiều thay đổi. Ảnh: Minh Huyền
Quy định về kinh doanh bảo hiểm sẽ có nhiều thay đổi. Ảnh: Minh Huyền

Theo đó, sẽ sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính bao gồm: tái bảo hiểm, hệ thống công nghệ thông tin, chứng chỉ đại lý bảo hiểm; hoạt động đầu tư; doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm; việc đăng ký sản phẩm bảo hiểm; điều kiện, tiêu chuẩn của các cổ đông xin thành lập công ty cổ phần bảo hiểm; thẩm quyền quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Ngoài ra, các điều kiện, tiêu chuẩn quản lý, giám sát thận trọng và quy định về thủ tục hành chính hiện đang được quy định tại các thông tư đã được đưa vào 2 dự thảo nghị định để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập có ý kiến cụ thể về từng nội dung của dự thảo 2 nghị định như: đầu tư; điều kiện cấp phép, thẩm quyền quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm và Quỹ bảo hiểm xe cơ giới... Các thành viên cũng thống nhất việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nghị định để tránh khoảng trống pháp lý khi Luật Đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016.

Đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến các thành viên tại cuộc họp, đồng thời sẽ tổ chức các nhóm làm việc theo chuyên đề để tiếp tục hoàn thiện 2 dự thảo nghị định và các tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo trình Chính phủ ban hành đúng tiến độ.     

Anh Trâm

Tin liên quan