Bàn giao tài sản nhà nước cho Trường Cao đẳng nghề GTVT

(BĐT) - Bộ GTVT cho biết, ngày 22/11, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết biên bàn giao tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập, Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thủy 1 theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. 
Bàn giao tài sản nhà nước cho Trường Cao đẳng nghề GTVT

Theo đó, Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thủy 1 được giao các tài sản nhà nước theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo quy định tại Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 với tổng giá trị còn lại gần 107,8 tỷ đồng.

Trong đó, tổng giá trị còn lại theo sổ sách tính đến 30/4/2016 hơn 106,6 tỷ đồng, các tài sản đã hết hao mòn còn tiếp tục sử dụng được xác định giá trị tài sản là gần 1,16 tỷ đồng. Sau khi nhận bàn giao tài sản, Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thủy 1 sẽ tiếp tục quản lý, sử dụng các tài sản nhà nước được giao và có trách nhiệm quản lý tốt các tài sản thuộc diện chờ thanh lý cũng như thực hiện việc thanh lý tài sản theo đúng các quy định của pháp luật.

 

Tuấn Dũng