8 tháng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 66% dự toán

(BĐT) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 8, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 871,8 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 66,1% dự toán, tăng 13,8%  so với cùng kỳ năm 2017.
8 tháng thu ngân sách nhà nước ước đạt 871,8 nghìn tỷ đồng. Ảnh: tường Lâm
8 tháng thu ngân sách nhà nước ước đạt 871,8 nghìn tỷ đồng. Ảnh: tường Lâm

Trong đó, thu nội địa ước đạt 695,8 nghìn tỷ đồng bằng 63,3% dự toán, tăng 14,8%; thu từ dầu thô tăng cao, ước đạt 40,88 nghìn tỷ đồng, bằng 113,9% dự toán, tăng 35,1% do giá dầu thô trên thị trường thế giới duy trì mức tăng cao (bình quân 7 tháng đạt 72,1 USD/thùng); thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 132,9 nghìn tỷ đồng, bằng 74,3% dự toán, tăng 4,2%.

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước lũy kế đến hết tháng 8 ước đạt 873,5 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 57,3% dự toán, tăng 10,2%. Trong đó chi thường xuyên (không bao gồm chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế) chiếm tỷ trọng khoảng 70% trong cơ cấu chi, ước đạt 612,2 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán, tăng 5%. Chi đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng khoảng 20,2%, ước đạt 176,8 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 44,2% dự toán, tăng 29%...

Việt Thắng