8 tháng, nhiều đơn vị giải ngân chưa được 40% kế hoạch năm

(BĐT) - Theo Bộ KH&ĐT, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 8 tháng năm 2018 ước đạt 176,84 nghìn tỷ đồng, đạt 44,24% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 45,57% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Còn 9 bộ, ngành có tỷ lệ giải ngân dưới 10%; một số bộ, ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn như: ổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Liên minh hợp tác xã Việt Nam...Ảnh  minh họa: Internet
Còn 9 bộ, ngành có tỷ lệ giải ngân dưới 10%; một số bộ, ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn như: ổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Liên minh hợp tác xã Việt Nam...Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, vốn trong nước là 161,99 nghìn tỷ đồng, đạt 48,63% kế hoạch Thủ tướng giao; vốn ngoài nước là 14,85 nghìn tỷ đồng, đạt 27,02% kế hoạch Thủ tướng giao (cùng kỳ năm 2017 đạt 40,83% kế hoạch Thủ tướng giao).

Bộ KH&ĐT đánh giá, số liệu giải ngân vốn của các bộ, ngành trung ương và địa phương 8 tháng năm 2018 đạt cao hơn tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2017 trong đó, vốn trong nước có tỷ lệ giải ngân cao hơn khoảng 3%, tuy nhiên, vốn ngoài nước tỷ lệ giải ngân thấp hơn khoảng 14% so với cùng kỳ năm 2017.

Có 4 bộ, ngành và 7 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao trên 70% kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ, ngành và địa phương có số giải ngân thấp, cụ thể 30/56 bộ, ngành và 18/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch 8 tháng dưới 40% kế hoạch năm, thấp hơn mức trung bình của cả nước. Trong đó, còn 9 bộ, ngành có tỷ lệ giải ngân dưới 10%; một số bộ, ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn (Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam; Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Liên minh hợp tác xã Việt Nam).

 

Minh Thư