4 tháng phát hiện 4.700 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục

(BĐT) - Trong 4 tháng đầu năm 2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phát hiện khoảng 4.700 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 7 tỷ đồng.

Về tình hình chi NSNN nói chung, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi 4 tháng đầu năm đạt 370,66 nghìn tỷ đồng, bằng 29,1% dự toán, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, chi đầu tư phát triển 4 tháng đạt 57,2 nghìn tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán, tăng 3,5% cùng kỳ năm 2015. Riêng về thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ước đến hết tháng 4 vốn giải ngân cho các dự án là 56,5 nghìn tỷ đồng, đạt 22,4% dự toán (cùng kỳ năm 2015 đạt 28,6% kế hoạch), trong đó, nhiều bộ, ngành đến 20/4 có tỷ lệ giải ngân vốn đạt dưới 20% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 20% kế hoạch.

V. Thắng

Tin liên quan