3 lãnh đạo chủ chốt của Techcombank không bán hết cổ phần

BĐTÔng Hồ Hùng Anh, Nguyễn Thiều Quang và Nguyễn Đăng Quang đã đăng ký bán gần 20,8 triệu cổ phiếu nhưng không bán cổ phần nào vì còn chờ hướng dẫn từ Ngân hàng Nhà nước.
test ảnh đại diện
test ảnh đại diện

Cụ thể, ba thành viên chủ chốt của Techcombank là ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT,  ông Nguyễn Thiều Quang – Phó chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Đăng Quang – Thành viên HĐQT đã đăng ký bán tổng gần 20,8 triệu cổ phiếu nhưng không bán cổ phần nào.

Lý do không thực hiện giao dịch của các vị này là chờ hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên HĐQT.

Việc bán cổ phần của 3 thành viên chủ chốt trong HĐQT Techcombank vẫn chưa thực hiện xong. Ảnh minh họa: TCB.
Việc bán cổ phần của 3 thành viên chủ chốt trong HĐQT Techcombank vẫn chưa thực hiện xong. Ảnh minh họa:TCB.

Trong khi đó, các thành viên liên quan đến các nhân vật chủ chốt của Techcombank đã bán hết số cổ phần theo như đăng ký bán ra như sau:

Những người có liên quan đến ông Hồ Hùng Anh là em trai Hồ Anh Ngọc, vợ Nguyễn Thị Thanh Thủy và Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Tài chính AT&M (bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là Giám đốc) đã bán hết 38,1 triệu cổ phiếu như đăng ký và không còn nắm giữ cổ phần Techcombank.

11111

Mô tả ảnh test