11 tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gấp 6 lần cùng kỳ năm trước

(BĐT) - Theo thống kê của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC), giá trị mua ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán trong tháng 11 ước đạt 343 triệu USD, trong đó: mua ròng 405 triệu USD cổ phiếu, bán ròng 62 triệu USD. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2017, giá trị mua ròng của khối ngoại ước đạt 1,77 tỷ USD (750 triệu USD trái phiếu, 1,2 tỷ USD cổ phiếu), tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2016.
Giá trị mua ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán trong tháng 11 ước đạt 343 triệu USD. Ảnh: Tường Lâm
Giá trị mua ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán trong tháng 11 ước đạt 343 triệu USD. Ảnh: Tường Lâm

Giá trị thị trường danh mục nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh do tăng tỷ lệ nắm giữ tại Vinamilk thông qua đấu giá và mua ròng mạnh các cổ phiếu lớn mới niêm yết như VP Bank, Vincom Retail, Vietjet, Novaland. Tổng giá trị thị trường danh mục nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài ước đạt 32,5 tỷ USD, tăng xấp xỉ 59% so với cuối năm 2016. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường cổ phiếu ước đạt 19,7% và trên thị trường trái phiếu ước đạt 5,3%.

NFSC đánh giá khả năng hấp thụ vốn gián tiếp của thị trường vốn đã được cải thiện mạnh nhờ quy mô thị trường gia tăng, niềm tin của nhà đầu tư vào quyết tâm cải cách của Chính phủ, các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân. Do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước và đẩy mạnh niêm yết các doanh nghiệp lớn để tăng thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trong bối cảnh thị trường vốn đang diễn biến thuận lợi.

Minh Thư