100% doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ xếp loại 1

Theo Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), năm 2015, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các DN bảo hiểm ước đạt 150.443 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2014.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, giá trị đầu tư từ các DN bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 119.137 tỷ đồng, tăng 14,65% so với cùng kỳ năm 2014; từ các DN bảo hiểm phi nhân thọ đạt khoảng 31.306 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2014.

Tổng tài sản toàn thị trường bảo hiểm năm 2015 ước đạt 193.158 tỷ đồng (tăng 12,68% so với năm 2014).

Trong năm 2015, các DN bảo hiểm nhân thọ đều đáp ứng yêu cầu về khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật. 17 DN bảo hiểm khối này đều xếp nhóm 1 theo tiêu chí đánh giá, xếp loại của Thông tư số 195/2014/TT-BTC.

Các DN có thời gian hoạt động trên 6 năm đều có lãi và tăng vốn chủ sở hữu nhờ lợi nhuận để lại. Tổng số tiền đầu tư năm 2015 của khối này đạt khoảng 119.137 tỷ đồng, tăng 14,65% so với cùng kỳ năm 2014.

Doanh thu từ hoạt động đầu tư ước đạt 11.715 tỷ đồng, tăng 22,19% so cùng kỳ năm 2014. Cơ cấu đầu tư của các DN bảo hiểm nhân thọ mang tính an toàn với khoảng 72,2% đầu tư vào trái phiếu chính phủ và 16,3% đầu tư vào tiền gửi ngân hàng. Các hạng mục đầu tư rủi ro cao như cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh, góp vốn chiếm khoảng 5,2%.

Theo Kim Lan
ĐTCK

Tin liên quan