10 tháng ký kết gần 4,9 tỷ USD vốn ODA

(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, trong tháng 10/2016 đã ký kết 1 hiệp định vay mới nước ngoài của Bỉ với trị giá lên đến 14,1 triệu USD. Lũy kế 10 tháng đầu năm nay đã ký kết 32 hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 4.894 triệu USD.

Về công tác giải ngân, theo Bộ Tài chính, trong tháng 10, trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài đạt khoảng 394 triệu USD, tương đương 6.074 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 25/10/2016, đã giải ngân 2.916 triệu USD, tương đương 63.829 tỷ đồng, đạt 64% so với kế hoạch cả năm.

Bộ Tài chính cho biết thêm, thực hiện việc trả nợ nước ngoài, trong tháng 10/2016, tổng trị giá trả nợ của Chính phủ là 5.504 tỷ đồng. Lũy kế đến 25/10/2016, tổng giá trị chi trả nợ là 183.718 tỷ đồng, trong đó nợ trong nước là 144.813 tỷ đồng, nợ nước ngoài là 38.905 tỷ đồng.

Việt Thắng