Đấu giá xe ô tô tại TP.HCM

Đấu giá xe ô tô tại TP.HCM

18/08/2017 - 15:29
(BĐT) - Công ty TNHH TM đấu giá tài sản Thành phố thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự quận Phú Nhuận ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Hà Giang

Đấu giá xe ô tô tại Hà Giang

17/08/2017 - 13:47
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Văn phòng HĐND- UBND huyện Hoàng Su Phì như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Hà Giang

Đấu giá xe ô tô tại Hà Giang

17/08/2017 - 13:47
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Văn phòng HĐND- UBND huyện Hoàng Su Phì như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Kon Tum

Đấu giá xe ô tô tại Kon Tum

17/08/2017 - 13:47
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: