Đấu giá xe ô tô tại An Giang

Đấu giá xe ô tô tại An Giang

24/03/2017 - 15:01
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản như sau: