VNPT bán 130 nghìn cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Bưu Điện Khánh Hòa

VNPT bán 130 nghìn cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Bưu Điện Khánh Hòa

24/08/2017 - 07:30
(BĐT) - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ bán đấu giá 130 nghìn cổ phần (tương đương 26% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) mà doanh nghiệp này đang nắm giữ tại Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Bưu Điện Khánh Hòa (KPC) với giá khởi điểm là 29.700 đồng/CP, gấp 2,97 lần mệnh giá.