Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lý Nhân, Hà Nam

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lý Nhân, Hà Nam

28/03/2017 - 15:16
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo về việc tiếp tục tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho các hộ giá đình và cá nhân làm nhà ở tại xã Công Lý huyện Lý Nhân tổng số 11 lô, cụ thể như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kim Bảng, Hà Nam

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kim Bảng, Hà Nam

28/03/2017 - 15:16
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho các hộ giá đình và cá nhân làm nhà ở tại xã Thanh Sơn huyện Kim Bảng; Tổng số 18 lô cụ thể như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kim Bảng, Hà Nam

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kim Bảng, Hà Nam

28/03/2017 - 15:16
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho các hộ giá đình và cá nhân làm nhà ở tại xã Thanh Sơn huyện Kim Bảng; Tổng số 11 lô cụ thể như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kim Bảng, Hà Nam

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kim Bảng, Hà Nam

28/03/2017 - 15:11
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho các hộ giá đình và cá nhân làm nhà ở tại xã Hoàng Tây huyện Kim Bảng; Tổng số 113 lô cụ thể như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kim Bảng, Hà Nam

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kim Bảng, Hà Nam

28/03/2017 - 15:11
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam tiếp tục thông báo về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Do Lễ xã Liên Sơn huyện Kim Bảng, Hà Nam gồm 29 lô đất. Cụ thể như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam

28/03/2017 - 15:04
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam tiếp tục thông báo tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho các hộ giá đình và cá nhân làm nhà ở  khu tập trung thôn Chè Làng, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, quỹ đất năm 2011 tổng số 26 lô, cụ thể như sau:
Cổ phần Forexco hút khách tham gia đấu giá

Cổ phần Forexco hút khách tham gia đấu giá

28/03/2017 - 10:00
(BĐT) - Công ty CP Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam (Forexco, mã chứng khoán FRC) đang quản lý gần 1.400 ha rừng trồng tại Quảng Nam, Đà Nẵng cùng với 4 xí nghiệp sản xuất gỗ xuất khẩu.