Đấu giá gỗ xẻ nhóm III tại Kon Tum

Đấu giá gỗ xẻ nhóm III tại Kon Tum

20/10/2017 - 14:59
(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên CN Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Tô ủy quyền như sau:
Đấu giá gỗ xẻ nhóm III tại Kon Tum

Đấu giá gỗ xẻ nhóm III tại Kon Tum

20/10/2017 - 14:55
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt Kiểm lâm TP.Kon Tum ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Kon Tum

Đấu giá xe ô tô tại Kon Tum

20/10/2017 - 14:54
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:
Đấu giá gỗ xẻ nhóm III tại Kon Tum

Đấu giá gỗ xẻ nhóm III tại Kon Tum

20/10/2017 - 14:49
(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên CN Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Tô ủy quyền như sau: