Hà Nội khuyến khích đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Hà Nội khuyến khích đăng ký doanh nghiệp qua mạng

15/06/2016 - 16:34
(BĐT) - Để thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp (DN) qua mạng điện tử đạt 10 - 15% trước ngày 1/10/2016; tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đầu tư qua mạng điện tử đạt 10% trước ngày 1/1/2017, UBND TP. Hà Nội vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký DN qua mạng và đảm bảo 100% hồ sơ đăng ký DN qua mạng được giải quyết trong vòng 2 ngày làm việc.