Sửa đổi quy định về đào tạo đấu thầu

Sửa đổi quy định về đào tạo đấu thầu

10/08/2018 - 10:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu (TT03).
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ giáo trình đào tạo về đấu thầu

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ giáo trình đào tạo về đấu thầu

05/10/2017 - 09:00
(BĐT) - Dự thảo Bộ giáo trình đào tạo về đấu thầu với 3 tài liệu chính là: Giáo trình đào tạo đấu thầu cơ bản, Giáo trình đào tạo hành nghề đấu thầu, Giáo trình đào tạo giảng viên đã được đưa ra lấy ý kiến góp ý tại Hội thảo lấy ý kiến cho tài liệu đào tạo đấu thầu diễn ra trong hai ngày 4 và 5/10, tại Hà Nội.
Chấn chỉnh hoạt động tổ chức đào tạo đấu thầu

Chấn chỉnh hoạt động tổ chức đào tạo đấu thầu

02/08/2016 - 14:00
(BĐT) - Để tăng cường hiệu quả của công tác đào tạo đấu thầu, nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác này, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đấu thầu, ngày 01/8/2016, Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 674/QLĐT-CS gửi các cơ sở đào tạo và giảng viên đấu thầu để chấn chỉnh hoạt động đào tạo về đấu thầu (VB674).
Tạo nguồn nhân lực đấu thầu chuyên nghiệp

Tạo nguồn nhân lực đấu thầu chuyên nghiệp

21/06/2016 - 08:55
(BĐT) - Là cơ sở duy nhất trong hệ thống giáo dục của Việt Nam đào tạo cử nhân chuyên ngành quản lý đấu thầu, Khoa Quản lý đấu thầu thuộc Học viện Chính sách và Phát triển được kỳ vọng là “cái nôi” đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực đấu thầu chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu ở nước ta.
Bộ GD&ĐT kêu khó khi đấu thầu các dự án ODA

Bộ GD&ĐT kêu khó khi đấu thầu các dự án ODA

01/03/2016 - 10:25
(BĐT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, công tác đấu thầu tại các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nước ngoài do các đơn vị thuộc Bộ thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng.