Sửa đổi quy định về đào tạo đấu thầu

Sửa đổi quy định về đào tạo đấu thầu

10/08/2018 - 10:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu (TT03).
Đào tạo đấu thầu cho “mùa xuân mới”

Đào tạo đấu thầu cho “mùa xuân mới”

16/02/2018 - 08:00
(BĐT) - Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 của ngành kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) diễn ra ngày 15/1/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải chấn chỉnh mạnh mẽ công tác đấu thầu dự án theo hướng công khai, minh bạch, không để kéo dài tình trạng có “quân xanh - quân đỏ” trong đấu thầu dù bất cứ cấp nào và xử lý nghiêm các vi phạm.
Lấy ý kiến hoàn thiện Giáo trình đào tạo giảng viên đấu thầu

Lấy ý kiến hoàn thiện Giáo trình đào tạo giảng viên đấu thầu

06/10/2017 - 09:00
(BĐT) - Dự thảo Giáo trình đào tạo giảng viên đấu thầu đã được nhiều đại biểu đến từ các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, các ban quản lý dự án, giảng viên về đấu thầu trên cả nước trao đổi, thảo luận cho ý kiến trong ngày làm việc thứ 2 (5/10) của Hội thảo Lấy ý kiến tài liệu đào tạo đấu thầu diễn ra tại Hà Nội.
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ giáo trình đào tạo về đấu thầu

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ giáo trình đào tạo về đấu thầu

05/10/2017 - 09:00
(BĐT) - Dự thảo Bộ giáo trình đào tạo về đấu thầu với 3 tài liệu chính là: Giáo trình đào tạo đấu thầu cơ bản, Giáo trình đào tạo hành nghề đấu thầu, Giáo trình đào tạo giảng viên đã được đưa ra lấy ý kiến góp ý tại Hội thảo lấy ý kiến cho tài liệu đào tạo đấu thầu diễn ra trong hai ngày 4 và 5/10, tại Hà Nội.
Chấn chỉnh hoạt động tổ chức đào tạo đấu thầu

Chấn chỉnh hoạt động tổ chức đào tạo đấu thầu

02/08/2016 - 14:00
(BĐT) - Để tăng cường hiệu quả của công tác đào tạo đấu thầu, nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác này, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đấu thầu, ngày 01/8/2016, Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 674/QLĐT-CS gửi các cơ sở đào tạo và giảng viên đấu thầu để chấn chỉnh hoạt động đào tạo về đấu thầu (VB674).
Tạo nguồn nhân lực đấu thầu chuyên nghiệp

Tạo nguồn nhân lực đấu thầu chuyên nghiệp

21/06/2016 - 08:55
(BĐT) - Là cơ sở duy nhất trong hệ thống giáo dục của Việt Nam đào tạo cử nhân chuyên ngành quản lý đấu thầu, Khoa Quản lý đấu thầu thuộc Học viện Chính sách và Phát triển được kỳ vọng là “cái nôi” đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực đấu thầu chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu ở nước ta.
Đào tạo đấu thầu qua mạng cho bên mời thầu sử dụng vốn WB

Đào tạo đấu thầu qua mạng cho bên mời thầu sử dụng vốn WB

30/12/2015 - 09:00
(BĐT) - Ban quản lý dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ theo hình thức đối tác công tư (PPP) vừa phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Chương trình đào tạo đấu thầu qua mạng dành cho bên mời thầu sử dụng vốn WB.