Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân trúng gói thầu gần 727 tỷ đồng của EVNGENCO1

Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân trúng gói thầu gần 727 tỷ đồng của EVNGENCO1

13/09/2018 - 08:00
(BĐT) - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) vừa cho biết, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân là nhà thầu trúng Gói thầu số 03 Nạo vét luồng chung, luồng riêng, bến, vũng quay tàu và ra thông báo hàng hải năm 2018 - 2019 Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải.
Phú Xuân thi công cùng lúc nhiều gói thầu lớn

Phú Xuân thi công cùng lúc nhiều gói thầu lớn

16/05/2018 - 14:00
(BĐT) - Vượt qua 3 đối thủ cạnh tranh, Công ty CP Tư vấn và xây dựng Phú Xuân (Nhà thầu Phú Xuân) vừa trúng thầu Gói thầu C4-QNg-MyA-W-01: Xây lắp đê Bắc nối dài và đê Nam nối dài thuộc Tiểu dự án Đầu tư xây dựng công trình Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi.