Bước tiến dài của vật liệu xây không nung

Bước tiến dài của vật liệu xây không nung

30/03/2018 - 14:00
(BĐT) - Sau khoảng 8 năm thực hiện Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) đến năm 2020 và hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển VLXKN, thị trường đã có sự chuyển biến lớn.