Tỷ giá USD hôm nay 23/10

Tỷ giá USD hôm nay 23/10

23/10/2018 - 09:27
Sáng nay giá USD ổn định, giá đồng Nhân dân tệ (CNY) giảm và giá đồng bảng Anh (GBP) biến động trái chiều.
Tỷ giá USD hôm nay 12/10 ổn định

Tỷ giá USD hôm nay 12/10 ổn định

12/10/2018 - 10:14
Tại các ngân hàng thương mại sáng nay giá USD ổn định , giá đồng bảng Anh (GBP) tăng và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) biến động trái chiều.
Thế khó của tỷ giá USD/VND

Thế khó của tỷ giá USD/VND

10/10/2018 - 10:00
(BĐT) - Lạm phát có xu hướng tăng mạnh trong khi nhịp tăng trưởng kinh tế vẫn cần được duy trì, điều này đặt tỷ giá USD/VND vào thế giằng co. Tuy nhiên, VND được dự báo sẽ chỉ giảm giá khoảng 3% so với USD.
Tỷ giá USD hôm nay 8/10

Tỷ giá USD hôm nay 8/10

08/10/2018 - 09:28
Tại các ngân hàng thương mại sáng nay giá các đồng ngoại tệ đều ổn định.
Tỷ giá đồng bảng Anh hôm nay 28/9 giảm

Tỷ giá đồng bảng Anh hôm nay 28/9 giảm

28/09/2018 - 10:49
Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá đồng USD ổn định, giá đồng bảng Anh (GBP) giảm và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) biến động trái chiều.