Phát Đạt: Năm 2017 tập trung triển khai các dự án BT

Phát Đạt: Năm 2017 tập trung triển khai các dự án BT

23/03/2017 - 08:33
(BĐT) - Ngoài việc tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm hàng tồn kho, giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu và tăng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt sẽ hoàn tất việc tái cơ cấu tài chính và tiếp tục triển khai các dự án BT đổi hạ tầng lấy đất.
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng xe công

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng xe công

08/03/2017 - 10:00
(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và các tập đoàn kinh tế xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, DNNN.
Năm 2017 chưa mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô

Năm 2017 chưa mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô

03/03/2017 - 07:30
(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.
Hà Nội: Tiết kiệm gần 23 tỷ đồng qua mua sắm tập trung

Hà Nội: Tiết kiệm gần 23 tỷ đồng qua mua sắm tập trung

08/02/2017 - 15:00
(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính thuộc Sở Tài chính Hà Nội vừa cho biết, năm 2016, TP. Hà Nội có 13 danh mục tài sản, dịch vụ mua sắm tập trung – MSTT (những tài sản, dịch vụ được lựa chọn vào danh mục này có tính chất phổ biến, được sử dụng với số lượng và giá trị lớn).
Đấu giá Lô đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Đấu giá Lô đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

08/02/2017 - 13:50
(BĐT) - Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 04/2017/HĐBĐG ngày 03 tháng 02 năm 2016 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước và Chi nhánh Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Bình Long về việc bán đấu giá tài sản, Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước thông báo kế hoạch bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Lô đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Đấu giá Lô đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

08/02/2017 - 13:50
(BĐT) - Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 03/2017/HĐBĐG ngày 03 tháng 02 năm 2016 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước và Chi nhánh Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Bình Long về việc bán đấu giá tài sản, Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước thông báo kế hoạch bán đấu giá tài sản như sau:

 

Mua sắm tập trung, khó ở nhận thức

Mua sắm tập trung, khó ở nhận thức

11/01/2017 - 10:00
(BĐT) - Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong việc thành lập Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính thuộc Sở Tài chính để thực hiện mua sắm tập trung (MSTT) cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Ông Hoàng Tuân – Giám đốc Trung tâm chia sẻ về những khó khăn bước đầu khi thực hiện MSTT.
Bước tiến mới trong quản lý tài sản công

Bước tiến mới trong quản lý tài sản công

03/01/2017 - 06:00
(BĐT) - Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) là một trong những khung khổ pháp lý quan trọng bảo đảm sự thống nhất của Nhà nước đối với hoạt động bán ĐGTS. 
Quản lý tài sản công theo vòng đời tài sản

Quản lý tài sản công theo vòng đời tài sản

15/12/2016 - 14:00
(BĐT) - Theo nhiều chuyên gia quốc tế, để tăng hiệu quả chi tiêu công, kiểm soát được nợ công, một trong những giải pháp là cải cách quản lý tài sản công. Bởi vì, thất thoát, kẽ hở cho tiêu cực là rất lớn nếu quản lý không hiệu quả nguồn tài sản này.
Hà Nội đi đầu trong mua sắm tập trung

Hà Nội đi đầu trong mua sắm tập trung

07/12/2016 - 14:00
(BĐT) - Hà Nội vừa ra mắt Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính thuộc Sở Tài chính với chức năng là đơn vị mua sắm tập trung (MSTT) của Thành phố. Để triển khai thành công mô hình này, Trung tâm cũng phải đối mặt với những thách thức không nhỏ.
Mở gói thầu mua sắm tập trung thiết bị y tế tại Hà Nội

Mở gói thầu mua sắm tập trung thiết bị y tế tại Hà Nội

05/12/2016 - 10:00
(BĐT) - Sáng ngày 2/12, Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính thuộc Sở Tài chính TP. Hà Nội mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật của các nhà thầu tham dự Gói thầu số 04/TB: Mua sắm trang thiết bị y tế (máy móc, thiết bị y tế).
Tạo nguồn lực từ tài sản công

Tạo nguồn lực từ tài sản công

11/11/2016 - 14:00
(BĐT) - Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, tài sản công của Việt Nam ước tính gấp khoảng 6 lần GDP; tính riêng tài sản của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 50% trở lên có giá trị khoảng 5,4 triệu tỷ đồng, gấp 1,2 lần GDP.