SCIC thuộc “Siêu ủy ban”: Mô hình “nhà nước trong nhà nước”?

SCIC thuộc “Siêu ủy ban”: Mô hình “nhà nước trong nhà nước”?

20/09/2018 - 14:53
"Ủy ban là đại diện chủ sở hữu của các doanh nghiệp chuyển về Ủy ban, trong Ủy ban lại có một đại diện chủ sở hữu khác đại diện cho doanh nghiệp. Vô hình chung tạo nên một Nhà nước trong một Nhà nước", chuyên gia kinh tế Lưu Bích Hồ nhận định.
DNNN “ngại” đầu tư khi sắp về “siêu Ủy ban”

DNNN “ngại” đầu tư khi sắp về “siêu Ủy ban”

10/09/2018 - 14:00
(BĐT) - 8 tháng đầu năm 2018, vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tăng quá thấp. Một trong những nguyên nhân là do nhiều “ông lớn” có tên trong danh sách chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) đang nghe ngóng, chờ đợi, ngại đầu tư. 
Chuyển động mới tại “siêu ủy ban”

Chuyển động mới tại “siêu ủy ban”

30/07/2018 - 10:00
(BĐT) - Được thành lập vào tháng 2/2018, đến nay, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) - cơ quan sẽ quản lý 820 nghìn tỷ đồng vốn chủ sở hữu nhà nước cùng 1,5 triệu tỷ đồng tài sản của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) - đang có những chuyển động để đi vào hoạt động. 
Chọn nhân sự chất lượng cao cho “siêu ủy ban”

Chọn nhân sự chất lượng cao cho “siêu ủy ban”

16/05/2018 - 14:00
(BĐT) - Tương lai của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang đặt yêu cầu đối với quá trình tuyển dụng nhân sự cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) là phải được giám sát chặt chẽ. 
Cân nhắc cơ chế đặc thù cho “siêu ủy ban”

Cân nhắc cơ chế đặc thù cho “siêu ủy ban”

08/03/2018 - 14:00
(BĐT) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - cơ quan quản lý khối lượng vốn lên đến hơn 5 triệu tỷ đồng của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) - đã chính thức được thành lập theo Nghị quyết số 09/NQ-CP. 
Cấp bách chuyên nghiệp hóa quản lý vốn nhà nước

Cấp bách chuyên nghiệp hóa quản lý vốn nhà nước

28/07/2016 - 07:31
(BĐT) - Dự thảo Nghị định về thực hiện các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đang được đưa ra lấy ý kiến góp ý. Về nội dung thành lập một ủy ban chuyên trách thuộc Chính phủ thực hiện việc quản lý vốn và tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh, có nhiều ý kiến đồng tình, song cũng có ý kiến lo ngại đây sẽ là “siêu bộ”, “siêu ủy ban”, vừa cồng kềnh, lại không hiệu quả…