Chọn nhân sự chất lượng cao cho “siêu ủy ban”

Chọn nhân sự chất lượng cao cho “siêu ủy ban”

16/05/2018 - 14:00
(BĐT) - Tương lai của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang đặt yêu cầu đối với quá trình tuyển dụng nhân sự cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) là phải được giám sát chặt chẽ. 
Cân nhắc cơ chế đặc thù cho “siêu ủy ban”

Cân nhắc cơ chế đặc thù cho “siêu ủy ban”

08/03/2018 - 14:00
(BĐT) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - cơ quan quản lý khối lượng vốn lên đến hơn 5 triệu tỷ đồng của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) - đã chính thức được thành lập theo Nghị quyết số 09/NQ-CP. 
Cấp bách chuyên nghiệp hóa quản lý vốn nhà nước

Cấp bách chuyên nghiệp hóa quản lý vốn nhà nước

28/07/2016 - 07:31
(BĐT) - Dự thảo Nghị định về thực hiện các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đang được đưa ra lấy ý kiến góp ý. Về nội dung thành lập một ủy ban chuyên trách thuộc Chính phủ thực hiện việc quản lý vốn và tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh, có nhiều ý kiến đồng tình, song cũng có ý kiến lo ngại đây sẽ là “siêu bộ”, “siêu ủy ban”, vừa cồng kềnh, lại không hiệu quả…