Loại bỏ khuyết tật của dự án BOT khó hay dễ?

Loại bỏ khuyết tật của dự án BOT khó hay dễ?

18/09/2017 - 14:00
(BĐT) - Nhìn vào những vấn đề của các dự án BOT đã xảy ra, nhiều ý kiến cho rằng giải pháp không khó, thậm chí rất đơn giản. Có thể điểm ra ở đây một số giải pháp nằm trong khả năng, có thể thực hiện được ngay.
Dự án BT cần sự giám sát chặt chẽ hơn

Dự án BT cần sự giám sát chặt chẽ hơn

29/06/2017 - 14:00
(BĐT) - Hình thức BT trong 2 năm trở lại đây đang thịnh hành trở lại ở nhiều địa phương, như một giải pháp để thu hút tư nhân đầu tư kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến cho rằng hình thức này tiềm ẩn nguy cơ thất thoát rất lớn và cần những giải pháp quản lý chặt hơn trong thời gian tới.
PPP cần tư duy đầu tư dài hạn

PPP cần tư duy đầu tư dài hạn

06/01/2017 - 10:00
(BĐT) - Đối với dự án có vòng đời dài đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), đòi hỏi các chủ thể tham gia phải có tư duy đầu tư dài hạn. 
VCCI đề xuất công khai hợp đồng PPP

VCCI đề xuất công khai hợp đồng PPP

01/08/2016 - 07:00
(BĐT) - Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Ban Pháp chế thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhiều dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) hiện nay chưa minh bạch, gây bức xúc cho người dân, xã hội và rủi ro cho nhà đầu tư. 
Các dự án đối tác công tư vào “tầm ngắm” giám sát

Các dự án đối tác công tư vào “tầm ngắm” giám sát

26/07/2016 - 10:00
(BĐT) - Việc thu phí cao tại một số trạm thu phí dự án BOT giao thông và những khuất tất, thiếu minh bạch trong quá trình triển khai dự án đang gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. Do đó, đây là một trong những nội dung lần đầu tiên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV đề xuất Quốc hội đưa vào Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017.