Góc khuất DN nội chuyển giá

Góc khuất DN nội chuyển giá

10/08/2018 - 10:00
(BĐT) - Báo cáo tài chính thiếu minh bạch, lỗ giả, lãi thật và trốn thuế qua hoạt động chuyển giá được coi là vấn nạn kinh tế. 
Hiện trạng thực hành liêm chính trong kinh doanh

Hiện trạng thực hành liêm chính trong kinh doanh

23/12/2015 - 15:34
(BĐT) - Báo cáo kết quả khảo sát “Hiện trạng thực hành liêm chính trong kinh doanh và nhu cầu hỗ trợ xây dựng năng lực của doanh nghiệp” dự kiến sẽ được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố vào ngày 29/12.