Cải thiện môi trường kinh doanh chưa đồng đều

Cải thiện môi trường kinh doanh chưa đồng đều

21/11/2018 - 14:00
(BĐT) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh (ĐTKD), hơn ai hết, doanh nghiệp (DN) là đối tượng cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của môi trường ĐTKD tại Việt Nam. 
Chỉ số khởi sự kinh doanh thăng hạng 19 bậc

Chỉ số khởi sự kinh doanh thăng hạng 19 bậc

02/11/2018 - 14:00
(BĐT) - Theo Báo cáo Doing Bussines 2019 của Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 104/190 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá, tăng 19 bậc so với năm 2018. 
Cải thiện Chỉ số khởi sự kinh doanh ít nhất 40 bậc

Cải thiện Chỉ số khởi sự kinh doanh ít nhất 40 bậc

25/06/2018 - 08:00
(BĐT) - Trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sẽ quyết tâm cải thiện thứ hạng chỉ số Khởi sự kinh doanh theo đúng mục tiêu đã định, tăng xếp hạng chỉ số này lên ít nhất 40 bậc trong bảng xếp hạng.