Hà Nội: Nhiều sai phạm trong tài chính đất đai

Hà Nội: Nhiều sai phạm trong tài chính đất đai

28/11/2017 - 14:00
(BĐT) - Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo Kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị tại Hà Nội.