VLC chốt trả cổ tức tỷ lệ 13%

VLC chốt trả cổ tức tỷ lệ 13%

11/10/2018 - 11:05
(BĐT) - Ngày 25/10 tới, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (Vilico, UPCoM: VLC) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2017 và tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2018, với cùng tỷ lệ 6,5%.
Cổ đông chiến lược thực sự của Vilico là ai?

Cổ đông chiến lược thực sự của Vilico là ai?

14/07/2016 - 06:58
(BĐT) - Giữa tháng 4/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) quyết định thoái vốn khỏi Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico) bằng việc bán đấu giá 23,7 triệu cổ phần (CP) ra công chúng, đồng thời chuyển nhượng nốt 25,2 triệu CP cho đối tác chiến lược được lựa chọn là Công ty CP Việt Xuân Mới. Chỉ 6 ngày sau khi nhận CP từ Bộ NN&PTNT, Việt Xuân Mới đã bán 12,6 triệu CP Vilico cho một cá nhân “vô danh”.
VLC cho phép GTN mua đến 65% vốn

VLC cho phép GTN mua đến 65% vốn

29/06/2016 - 08:39
Ngày 28/6, Tổng công ty Chăn nuôi - CTCP (Vilico, mã VLC) đã họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2016.
Kịch tính đấu giá cổ phần tháng 4

Kịch tính đấu giá cổ phần tháng 4

05/05/2016 - 05:47
(BĐT) - Trong tháng 4, trên 2 Sở giao dịch chứng khoán đã có 13 phiên đấu giá cổ phần (CP) diễn ra, trong đó, 8 phiên thành công với toàn bộ 100% số lượng CP chào bán.
Bộ Nông nghiệp thoái 37,59 % vốn khỏi Tổng Công ty Chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp thoái 37,59 % vốn khỏi Tổng Công ty Chăn nuôi

29/04/2016 - 08:18
Ngày 28/4, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) vừa tổ chức phiên bán đấu giá 23.719.600 cổ phần của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico, mã VLC).
Ngày 28/4, bán đấu giá cổ phiếu Vilico

Ngày 28/4, bán đấu giá cổ phiếu Vilico

04/04/2016 - 09:36
Ngày 28/4, Sở GDCK Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá bán 23,7196 triệu cổ phiếu Tổng công ty Chăn nuôi - CTCP (Vilico) thuộc sở hữu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.