VLC chốt trả cổ tức tỷ lệ 13%

VLC chốt trả cổ tức tỷ lệ 13%

11/10/2018 - 11:05
(BĐT) - Ngày 25/10 tới, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (Vilico, UPCoM: VLC) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2017 và tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2018, với cùng tỷ lệ 6,5%.
Đấu giá tàu Vinalines Fortuna

Đấu giá tàu Vinalines Fortuna

02/02/2018 - 15:24
(BĐT) - Công ty Vận tải biển Vinalines (VLC) thông báo lựa chọn đơn vị bán đấu giá tàu Vinalines Fortuna như sau:
VLC cho phép GTN mua đến 65% vốn

VLC cho phép GTN mua đến 65% vốn

29/06/2016 - 08:39
Ngày 28/6, Tổng công ty Chăn nuôi - CTCP (Vilico, mã VLC) đã họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2016.
Bộ Nông nghiệp thoái 37,59 % vốn khỏi Tổng Công ty Chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp thoái 37,59 % vốn khỏi Tổng Công ty Chăn nuôi

29/04/2016 - 08:18
Ngày 28/4, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) vừa tổ chức phiên bán đấu giá 23.719.600 cổ phần của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico, mã VLC).
Cổ phiếu Tổng công ty Chăn nuôi hút khách

Cổ phiếu Tổng công ty Chăn nuôi hút khách

26/04/2016 - 06:00
(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, số lượng cổ phần của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán là VLC) được nhà đầu tư đăng ký mua đến thời điểm này đã tăng hơn gấp đôi so với số lượng chào bán.