Quảng Ninh: Một nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng

Quảng Ninh: Một nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng

15/05/2019 - 10:00
(BĐT) - Xí nghiệp 487 - Chi nhánh Tổng công ty Duyên Hải – CTCP (tiền thân là Xí nghiệp 487 - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Duyên Hải) vừa bị một bên mời thầu chấm dứt hợp đồng do không thực hiện đúng nghĩa vụ hợp đồng.