SCIC thoái vốn tại Công ty CP Du lịch Thanh Hóa

SCIC thoái vốn tại Công ty CP Du lịch Thanh Hóa

19/10/2017 - 09:30
(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá 238.510 cổ phần của Công ty CP Du lịch Thanh Hóa mà đơn vị này nắm giữ với giá khởi điểm là 10.000 đồng/CP.
SCIC thoái vốn tại Công ty Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn

SCIC thoái vốn tại Công ty Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn

29/09/2017 - 09:00
(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo bán đấu giá hơn 30 nghìn cổ phần của Công ty CP Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn (tương đương 14,51% vốn điều lệ) mà doanh nghiệp này đang nắm giữ với giá khởi điểm 7.700 đồng/CP.
SCIC sẽ thoái hết vốn tại Nhiệt điện Hải Phòng

SCIC sẽ thoái hết vốn tại Nhiệt điện Hải Phòng

22/09/2017 - 09:00
(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa thông báo chào bán cạnh tranh 45 triệu cổ phần (CP) của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (tương đương 9% vốn điều lệ) mà doanh nghiệp này đang nắm giữ với giá khởi điểm 11.300 đồng/CP.
SCIC thoái vốn tại Mía đường Thanh Hóa

SCIC thoái vốn tại Mía đường Thanh Hóa

29/08/2017 - 07:30
(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá gần 57 nghìn cổ phần (tương đương 28,43% vốn điều lệ) nắm giữ tại Công ty CP Mía đường Thanh Hóa với giá khởi điểm 343.500 đồng/CP, cao hơn nhiều so với mệnh giá 100.000 đồng/CP.
SCIC thoái vốn tại ANGIMEX và Thương nghiệp Cà Mau

SCIC thoái vốn tại ANGIMEX và Thương nghiệp Cà Mau

28/08/2017 - 09:00
(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa công bố thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (ANGIMEX, mã chứng khoán AGM) và Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau (mã chứng khoán CMV).
SICI thoái vốn tại Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau

SICI thoái vốn tại Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau

18/08/2017 - 11:00
(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ chào bán cạnh tranh hơn 4,4 triệu cổ phiếu (chiếm 36,63% vốn điều lệ) mà doanh nghiệp này đang nắm giữ tại Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau (CAMEX) với giá khởi điểm 23.500 đồng/CP.