Công ty CP Liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam: Trúng nhiều gói thầu thiết bị y tế

Công ty CP Liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam: Trúng nhiều gói thầu thiết bị y tế

17/10/2018 - 10:00
(BĐT) - Trong khoảng 2 năm gần đây, Công ty CP Liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam đã trúng tất cả 17 gói thầu cung cấp thiết bị y tế, trong đó có tới 14 gói thầu do Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính thuộc Sở Tài chính Hà Nội mời thầu (tức là chiếm tới hơn 82% tổng số gói thầu từng trúng và hơn 20% tổng số gói thầu mà Trung tâm đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu).
Tài chính “be bét”, Natraco vẫn nỗ lực IPO

Tài chính “be bét”, Natraco vẫn nỗ lực IPO

07/06/2016 - 11:00
(BĐT) - Ngày 30/6, Công ty CP Thương mại Nghệ An (Natraco) sẽ đấu giá công khai 597.422 cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Mức giá khởi điểm cho mỗi cổ phần đấu giá là 106.000 đồng/cổ phần (mệnh giá 100.000 đ/CP). Nếu bán hết số cổ phần nêu trên, Nhà nước sẽ không còn sở hữu vốn tại DN này.
Sửa đổi Thông tư 234 về giao dịch trái phiếu chính phủ

Sửa đổi Thông tư 234 về giao dịch trái phiếu chính phủ

29/04/2016 - 08:27
(BĐT) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.