Nhà nước kiến tạo phải minh bạch và biết lắng nghe

Nhà nước kiến tạo phải minh bạch và biết lắng nghe

21/06/2017 - 07:30
(BĐT) - Nhà nước kiến tạo coi người dân là đối tượng phục vụ, không phải là đối tượng quản lý. Muốn phục vụ tốt, Nhà nước cần phải biết lắng nghe và phải minh bạch trong hoạt động để người dân thực hiện quyền giám sát. 
Thúc đẩy cải cách để sớm có Nhà nước kiến tạo

Thúc đẩy cải cách để sớm có Nhà nước kiến tạo

19/06/2017 - 14:00
(BĐT) - Xây dựng “Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ người dân và doanh nghiệp” là một định hướng của Chính phủ đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội. 
Xây dựng Nhà nước thực hiện vai trò kiến tạo

Xây dựng Nhà nước thực hiện vai trò kiến tạo

14/06/2017 - 10:00
(BĐT) - Từng nhà lãnh đạo ở các cấp, đặc biệt là cấp cao, phải có tham vọng, khát vọng, tâm huyết về phát triển đất nước; phải thể hiện và trình bày được mục tiêu và khát vọng của mình trong thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, thu hẹp khoảng cách giữa nói và làm.
Đẩy nhanh cải cách vì một nhà nước kiến tạo

Đẩy nhanh cải cách vì một nhà nước kiến tạo

13/06/2017 - 09:58
(BĐT) - Ngày 16/6 tới, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo Công bố Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2017 tại Hà Nội.
Nhà nước kiến tạo

Nhà nước kiến tạo

02/09/2016 - 10:00
(BĐT) - Một trong những thuật ngữ đang được Thủ tướng Chính phủ nhắc tới nhiều nhất là “nhà nước kiến tạo phát triển”. Và xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển cũng chính là tầm nhìn được Thủ tướng đưa ra cho nhiệm kỳ của mình.