Lấy ý kiến Thông tư về đào tạo nghề đấu giá

Lấy ý kiến Thông tư về đào tạo nghề đấu giá

28/04/2017 - 10:00
(BĐT) - Bộ Tư pháp vừa tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) liên quan đến chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá; tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá...
Cụ thể hóa cơ chế đấu giá biển số xe ô tô

Cụ thể hóa cơ chế đấu giá biển số xe ô tô

27/04/2017 - 14:00
(BĐT) - Đấu giá biển số xe là một chủ trương tốt, có lợi cho ngân sách nhà nước. Song, với quy định hiện nay, biển số xe chưa được coi là một loại tài sản để có thể đem ra đấu giá và sau đó là mua đi, bán lại. 
Minh bạch hơn khi đấu giá trực tuyến

Minh bạch hơn khi đấu giá trực tuyến

25/04/2017 - 16:33
Đấu giá trực tuyến được quy định trong Luật Đấu giá tài sản 2016 sẽ có hiệu lực trong 2 tháng nữa. Tại Việt Nam, đấu giá trực tuyến khá phổ biến dưới hình thức mua bán qua mạng, nhưng vẫn chưa được quy định cụ thể trong luật. 
Quy định chặt chẽ hơn về hành nghề đấu giá

Quy định chặt chẽ hơn về hành nghề đấu giá

11/04/2017 - 14:00
(BĐT) - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản đang được lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương, trong đó có nội dung cấp, thu hồi thẻ đấu giá viên. Một số ý kiến nghị quản lý chặt chẽ hơn việc đề xuất đấu giá viên không được kiêm nhiệm một số ngành nghề bổ trợ tư pháp.
Kỳ vọng từ đấu giá trực tuyến

Kỳ vọng từ đấu giá trực tuyến

14/03/2017 - 10:00
(BĐT) - Với ưu điểm không ràng buộc về thời gian, vị trí địa lý, số lượng người tham gia đấu giá…, hình thức đấu giá trực tuyến đang được nhiều quốc gia áp dụng. 
Khuyến khích đấu giá vượt mức khởi điểm

Khuyến khích đấu giá vượt mức khởi điểm

28/02/2017 - 13:50
(BĐT) - Để kịp thời triển khai áp dụng quy định của Luật Đấu giá tài sản, Bộ Tài chính đang gấp rút xây dựng thông tư quy định khung thù lao và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng thù lao dịch vụ đấu giá. 
Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đấu giá

Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đấu giá

19/01/2017 - 14:00
(BĐT) - Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2017, đây sẽ là dấu mốc để các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực bán ĐGTS quy về một mối, chỉ hoạt động với tư cách là DN tư nhân hoặc công ty hợp danh. 
Xã hội hóa đấu giá tài sản

Xã hội hóa đấu giá tài sản

16/01/2017 - 10:00
(BĐT) - Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) có hiệu lực từ ngày 1/7/2017 được kỳ vọng từng bước đưa hoạt động ĐGTS theo hướng chuyên nghiệp hóa. Chủ trương xã hội hóa hoạt động ĐGTS với việc thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của Trung tâm Dịch vụ bán ĐGTS là bước đi quan trọng để thực hiện mục tiêu này.
Nhức nhối vấn nạn “cò” đấu giá tài sản

Nhức nhối vấn nạn “cò” đấu giá tài sản

04/01/2017 - 14:00
(BĐT) - Với hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, hay đấu giá trực tuyến quy định tại Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) có hiệu lực từ 1/7/2017 được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để vấn nạn “cò” trong ĐGTS.
Bước tiến mới trong quản lý tài sản công

Bước tiến mới trong quản lý tài sản công

03/01/2017 - 06:00
(BĐT) - Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) là một trong những khung khổ pháp lý quan trọng bảo đảm sự thống nhất của Nhà nước đối với hoạt động bán ĐGTS. 
Hàng trăm tỷ đồng tài sản thi hành án đang “đóng băng”

Hàng trăm tỷ đồng tài sản thi hành án đang “đóng băng”

30/12/2016 - 10:00
(BĐT) - Số tiền bán đấu giá thành công lên tới hàng trăm tỷ đồng chưa chi trả cho người được thi hành án do Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) công bố cho thấy, để Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) được thực thi hiệu quả thì rất cần cơ chế đặc thù trong việc bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự.
Thị trường sẽ quyết “số phận” của các trung tâm đấu giá

Thị trường sẽ quyết “số phận” của các trung tâm đấu giá

28/12/2016 - 14:00
(BĐT) - Khi Luật Đấu giá tài sản chính thức có hiệu lực (1/7/2017), UBND cấp tỉnh sẽ phải xem xét, phê duyệt đề án thực hiện cơ chế tự chủ đối với trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (DVBĐGTS), đề án chuyển đổi trung tâm thành doanh nghiệp trong trường hợp không cần thiết duy trì, đề án giải thể trong trường hợp không có khả năng chuyển đổi thành doanh nghiệp sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp. 
Thay đổi về chất trong đấu giá tài sản

Thay đổi về chất trong đấu giá tài sản

27/12/2016 - 14:00
(BĐT) - Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 do Bộ Tư pháp tổ chức mới đây, triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản là công việc được ngành tư pháp ưu tiên. 
Đấu giá tài sản thi hành án cần cơ chế đặc thù

Đấu giá tài sản thi hành án cần cơ chế đặc thù

23/12/2016 - 14:00
(BĐT) - Mặc dù giá trị của các tài sản thi hành án được định giá có thể rẻ hơn giá thị trường khi thực hiện bán đấu giá, nhưng loại tài sản này trên thực tế vẫn chưa thu hút được sự tham gia đông đảo của tổ chức đấu giá cũng như người mua. Một trong nhiều nguyên nhân là những rắc rối trong quá trình chuyển giao từ chủ tài sản sang người trúng đấu giá.
Chuyên nghiệp hóa đấu giá viên

Chuyên nghiệp hóa đấu giá viên

22/12/2016 - 14:00
(BĐT) - Nâng cao chất lượng đấu giá viên (ĐGV) là một trong những điểm mới cơ bản của Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) so với Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán ĐGTS. Các tiêu chuẩn về thời gian đào tạo nghề, kết quả tập sự hành nghề đấu giá của ĐGV nhận được rất nhiều sự đồng thuận từ những người thực hiện và các tổ chức bán ĐGTS.