Vì sao kiến nghị của nhà thầu đi vào ngõ cụt?

Vì sao kiến nghị của nhà thầu đi vào ngõ cụt?

19/01/2017 - 07:30
(BĐT) - Lý giải tình trạng nhiều kiến nghị của nhà thầu đi vào ngõ cụt, các chuyên gia về đấu thầu cho rằng, nguyên nhân là do nhiều cơ quan được giao trách nhiệm xử lý kiến nghị trong đấu thầu đã không xử lý nghiêm các vi phạm, hoặc nếu có xử lý thì xử lý một cách hình thức, chiếu lệ. 
Chậm công bố KQLCNT, bên mời thầu nói gì?

Chậm công bố KQLCNT, bên mời thầu nói gì?

18/01/2017 - 10:00
(BĐT) - Sau gần 4 tháng có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) mới thông báo nhà thầu trúng thầu Gói thầu Kè bờ, đường nội bộ, bến cập tàu đảo Hòn Tre + đường giao thông, bến cập đảo Hòn Giang.
Khi bên mời thầu đăng tải thông tin cẩu thả

Khi bên mời thầu đăng tải thông tin cẩu thả

18/01/2017 - 10:00
(BĐT) - Luật Đấu thầu và các nghị định, thông tư hướng dẫn đã “trao quyền và nghĩa vụ” cho bên mời thầu (BMT) trong việc tự cung cấp, đăng tải các thông tin: kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu... 
Khơi thông hoạt động mua sắm thường xuyên

Khơi thông hoạt động mua sắm thường xuyên

12/01/2017 - 14:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết đã hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.