Đấu thầu tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: “Người nhà” trúng thầu

Đấu thầu tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: “Người nhà” trúng thầu

16/02/2017 - 14:00
(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu qua đấu thầu rộng rãi của nhiều gói thầu do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (TCT Đường sắt) làm chủ đầu tư cho thấy, có những nhà thầu được chọn trúng thầu là những doanh nghiệp dù đã được cổ phần hóa nhưng TCT Đường sắt vẫn nắm cổ phần chi phối trên 51%.
Cơ hội mới cho nhà thầu

Cơ hội mới cho nhà thầu

09/02/2017 - 14:00
(BĐT) - Rất nhiều bệnh viện đã triển khai hiệu quả mô hình thuê các dịch vụ ngoài vào bệnh viện như: bảo vệ, giữ xe; ăn uống, dinh dưỡng; xe cứu thương, taxi; căn tin... thông qua các hình thức đấu thầu lựa chọn nhà thầu từ trước thời điểm Bộ Y tế có hướng dẫn. 
Khẩn trương báo cáo công tác đấu thầu

Khẩn trương báo cáo công tác đấu thầu

09/02/2017 - 10:00
(BĐT) - Chỉ còn một tuần nữa là đến thời hạn cuối gửi Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), song tính đến hết ngày 8/2/2017 mới chỉ có rất ít địa phương, đơn vị nằm trong diện phải tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu gửi báo cáo về Bộ.