Cấp thiết có Luật Quy hoạch

Cấp thiết có Luật Quy hoạch

05/04/2017 - 14:00
(BĐT) - Cách tiếp cận khi làm Luật Quy hoạch, theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Đặng Huy Đông, là không phủ nhận quá khứ, ghi nhận những gì mà các quy hoạch cũ đã làm cho đất nước phát triển đến ngày nay, nhưng trong tình hình mới, bối cảnh phát triển mới đòi hỏi phải làm theo cách mới.
Yêu cầu phải có quy hoạch tổng thể quốc gia

Yêu cầu phải có quy hoạch tổng thể quốc gia

20/03/2017 - 10:00
(BĐT) - Các bộ, ngành, địa phương muốn lập quy hoạch nào thì phải theo Luật Quy hoạch, như thế mới thống nhất. Không có quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ tiếp tục quy hoạch chồng chéo, cát cứ, lãng phí nguồn lực.
Phối hợp để tích hợp quy hoạch

Phối hợp để tích hợp quy hoạch

23/02/2017 - 14:00
(BĐT) - Mặc dù còn nhiều ý kiến cần được tiếp tục làm rõ, nhưng đến nay, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch cho rằng, Dự thảo Luật Quy hoạch đã, thể hiện đầy đủ vai trò của một luật khung, tạo khuôn khổ cho việc xây dựng các văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động quy hoạch riêng rẽ. 
Làm quy hoạch phải vì lợi ích quốc gia

Làm quy hoạch phải vì lợi ích quốc gia

11/01/2017 - 10:00
(BĐT) - Làm Luật Quy hoạch là phù hợp với xu thế, để giải quyết được những bất cập thì phải có sự thay đổi và khi có thay đổi sẽ có sự đụng chạm. 
Đảm bảo tính khả thi của quy hoạch

Đảm bảo tính khả thi của quy hoạch

22/11/2016 - 07:30
(BĐT) - Giải trình trước các đại biểu Quốc hội về Dự án Luật Quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, do cách tiếp cận và thói quen của một số cơ quan, cá nhân, nên Dự án Luật mặc dù được đề xuất từ lâu nhưng vẫn không thống nhất được và phải dừng lại. 
Cấp thiết cải cách toàn diện về quy hoạch

Cấp thiết cải cách toàn diện về quy hoạch

10/11/2016 - 07:30
(BĐT) - Khẳng định việc ban hành Luật Quy hoạch là cần thiết và cấp bách trong bối cảnh hiện nay, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật chính là giải pháp quan trọng để đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia. 
Tư duy mới trong xây dựng Luật Quy hoạch

Tư duy mới trong xây dựng Luật Quy hoạch

19/09/2016 - 10:00
(BĐT) - Mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về quan điểm, mục tiêu xây dựng Luật Quy hoạch, nhưng Dự án Luật này đã được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá có nhiều điểm mới, đột phá trong tư duy xây dựng.
Để có sự đồng bộ trong hệ thống quy hoạch

Để có sự đồng bộ trong hệ thống quy hoạch

16/09/2016 - 10:00
(BĐT) - Hôm nay (16/9), Dự án Luật Quy hoạch được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV dự kiến tổ chức vào tháng 10 tới. Trong bản Dự thảo cuối cùng này, vẫn còn những ý kiến trái chiều liên quan đến việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia.
Thay đổi tư duy quản lý quy hoạch

Thay đổi tư duy quản lý quy hoạch

09/09/2016 - 10:00
(BĐT) - Dự án Luật Quy hoạch được nhiều chuyên gia đánh giá là tạo được bước cải cách về thể chế, tạo ra sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch. 
Thống nhất một số cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng

Thống nhất một số cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng

12/07/2016 - 06:14
(BĐT) - Tại Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ngày 11/7, các thành viên của Ủy ban đã thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP. Đà Nẵng (Dự thảo Nghị định).
Khắc phục yếu kém trong quy hoạch

Khắc phục yếu kém trong quy hoạch

10/05/2016 - 15:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang gấp rút hoàn thiện để trình dự thảo Luật Quy hoạch lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2016. Nhiều chuyên gia đã có tham vấn cho dự thảo mới nhất của Luật Quy hoạch trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.
Xóa xung đột trong lập quy hoạch

Xóa xung đột trong lập quy hoạch

05/05/2016 - 15:00
(BĐT) - Dự thảo Luật Quy hoạch quy định rõ những nội dung nhằm minh bạch công tác lập quy hoạch được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Dự thảo Luật cũng giải được bài toán phát triển bền vững khi coi trọng yếu tố thích ứng với biến đổi khí hậu khi lập quy hoạch.
Luật Quy hoạch và những kỳ vọng thay đổi

Luật Quy hoạch và những kỳ vọng thay đổi

27/04/2016 - 15:00
(BĐT) - Các bộ, ngành, địa phương đang chi ra một nguồn lực khổng lồ dành cho quy hoạch, song kết quả mà những quy hoạch đạt được lại chưa tương xứng với nguồn lực. Do đó, việc thay đổi phương pháp xây dựng và quản lý quy hoạch là một đòi hỏi thực tiễn khách quan.