1.390 dự án điều chỉnh quy hoạch từ 1 – 6 lần

1.390 dự án điều chỉnh quy hoạch từ 1 – 6 lần

27/05/2019 - 16:37
(BĐT) - Việc điều chỉnh quy hoạch chung còn tùy tiện, chưa đúng theo quy hoạch chung. Có tới 1.390 dự án có xu hướng điều chỉnh quy hoạch từ 1 - 6 lần, chủ yếu theo đề xuất của chủ đầu tư, tăng sàn, giảm cây xanh, gây hệ lụy lớn về hạ tầng giao thông, xã hội, ảnh hưởng đến lợi ích người dân…, theo Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội 
 
Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Phát huy tối đa lợi thế so sánh

Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Phát huy tối đa lợi thế so sánh

13/05/2019 - 14:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) dự kiến sẽ trình thẩm định và phê duyệt Quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vào quý IV/2020. Bộ KH&ĐT vừa tổ chức Hội thảo tham vấn các bộ, ngành, chuyên gia để có những ý tưởng khởi thảo xây dựng dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch (QH) này.
Ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

Ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

08/05/2019 - 17:16
(BĐT) - Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch vừa được Chính phủ ban hành ngày 7/5/2019. Theo đó, 13 điều của Luật Quy hoạch sẽ được quy định chi tiết một số nội dung tại Nghị định này. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Chính phủ ký ban hành.
Ban hành nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch trong tháng 4/2019

Ban hành nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch trong tháng 4/2019

19/04/2019 - 08:00
(BĐT) - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo tại Kết luận cuộc họp.
Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan tham gia lập quy hoạch

Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan tham gia lập quy hoạch

07/03/2019 - 10:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa gửi Chính phủ Báo cáo hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng nhiều ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương. Trong đó quy định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch đối với từng loại quy hoạch.
Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua

Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua

20/11/2018 - 16:30
(BĐT) - Với 418 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm 86,19% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch.
Đối với nội dung có nhiều ý kiến khác nhau về quy hoạch xây dựng tỉnh, trên cơ sở kết quả lấy phiếu xin ý kiến, nội dung này sẽ được điều chỉnh theo hướng không tiếp tục lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh (Quy hoạch xây dựng tỉnh) mà tích hợp nội dung này vào Quy hoạch tỉnh để bảo đảm không trái với các nguyên tắc xây dựng Luật và tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy hoạch.
Nhiều băn khoăn về quy hoạch xây dựng tỉnh

Nhiều băn khoăn về quy hoạch xây dựng tỉnh

12/11/2018 - 14:00
(BĐT) - Tới lần thảo thuận thứ 2 tại hội trường về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch, vẫn có nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội rất khác nhau về quy hoạch xây dựng tỉnh. Với việc còn quan điểm khác nhau, Quốc hội sẽ lấy phiếu ý kiến của các đại biểu về nội dung này.
Không để quy hoạch bị tùy tiện điều chỉnh

Không để quy hoạch bị tùy tiện điều chỉnh

05/11/2018 - 14:00
(BĐT) - Tại phiên thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch của Quốc hội cuối tuần qua, các đại biểu Quốc hội vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn... 
Không để quy hoạch bị lạm dụng làm giấy phép con

Không để quy hoạch bị lạm dụng làm giấy phép con

25/10/2018 - 14:00
(BĐT) - Mặc dù còn có ý kiến khác nhau nhưng các đại biểu Quốc hội đều cơ bản tán thành với Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch. 
Tiếp tục rà soát các quy định có liên quan tới quy hoạch

Tiếp tục rà soát các quy định có liên quan tới quy hoạch

23/10/2018 - 15:48
(BĐT) - Tán thành với việc Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Quy hoạch, tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế (UBKT) của Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, không để sót các quy định liên quan cần sửa đổi, bổ sung.
Nguyên tắc sửa đổi các luật có quy định về quy hoạch

Nguyên tắc sửa đổi các luật có quy định về quy hoạch

20/09/2018 - 10:00
(BĐT) - Nhằm tránh tạo ra khoảng trống pháp lý, các xung đột, cũng như vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện quy hoạch, Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Theo đó, Dự thảo Luật sẽ sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch.
Lỗ hổng pháp lý trong tiếp cận đất đai

Lỗ hổng pháp lý trong tiếp cận đất đai

05/09/2018 - 10:00
(BĐT) - Các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh vẫn còn một số vướng mắc, chồng chéo, chưa thống nhất. 
Đề xuất bãi bỏ, dừng nhiều quy hoạch

Đề xuất bãi bỏ, dừng nhiều quy hoạch

13/08/2018 - 10:00
(BĐT) - Nhiều quy hoạch thuộc nhóm quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ cần phải được rà soát, bãi bỏ để phá bỏ rào cản đối với các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.
Phân lại vùng kinh tế để tạo không gian phát triển

Phân lại vùng kinh tế để tạo không gian phát triển

02/08/2018 - 14:00
(BĐT) - Các quy hoạch vùng được lập trước đây chỉ còn hiệu lực đến năm 2020. Để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch sao cho quy hoạch vùng phù hợp với bối cảnh phát triển mới, tạo ra không gian mới cho tăng trưởng, cải cách kinh tế, hội nhập quốc tế, thì phải tiến hành phân vùng để lập các quy hoạch vùng cho giai đoạn 2021 - 2030.
Thống nhất, đồng bộ 11 luật liên quan đến quy hoạch

Thống nhất, đồng bộ 11 luật liên quan đến quy hoạch

18/06/2018 - 08:00
(BĐT) - Trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã “bấm nút” thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên đến quy hoạch với số phiếu tán thành cao 96,7%. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.
Sửa 13 luật để tránh xung đột quy hoạch

Sửa 13 luật để tránh xung đột quy hoạch

24/05/2018 - 10:00
(BĐT) - Nhằm tạo bước đột phá về thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất kinh doanh cũng như thống nhất với Luật Quy hoạch, chiều ngày 23/5, các đại biểu Quốc hội đã có phiên thảo luận tại tổ về dự án 1 luật sửa 13 luật liên quan đến Luật Quy hoạch.
Thủ tục đầu tư xây dựng: ‘Rừng’ thủ tục, nhiều kẽ hở

Thủ tục đầu tư xây dựng: ‘Rừng’ thủ tục, nhiều kẽ hở

30/03/2018 - 14:00
(BĐT) - Nói về hệ thống các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, đại diện nhiều doanh nghiệp (DN), hiệp hội cho rằng, “rừng” văn bản pháp luật, quy định, thủ tục hiện nay dày đặc, chồng chéo, nhưng cũng đầy kẽ hở, vừa làm khó DN, vừa tạo ra đất sống cho tiêu cực.