Liksin thoái vốn, tập trung vào mảng kinh doanh chính

Liksin thoái vốn, tập trung vào mảng kinh doanh chính

21/04/2017 - 10:00
(BĐT) - Tổng công ty Công nghiệp In - Bao bì Liksin - TNHH MTV (Liksin) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 với lợi nhuận vượt trội so với kết quả đạt được năm 2015.
Liksin thoái vốn khỏi “món hời” Sơn Bạch Tuyết

Liksin thoái vốn khỏi “món hời” Sơn Bạch Tuyết

10/01/2017 - 10:00
(BĐT) - Là cổ đông nhà nước duy nhất tại Công ty CP Sơn Bạch Tuyết, việc thoái vốn của Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin – TNHH MTV (Liksin) tại công ty này mang một ý nghĩa to lớn. 
Liksin chịu lỗ rút khỏi Dự án An Đông Tower

Liksin chịu lỗ rút khỏi Dự án An Đông Tower

29/09/2016 - 10:00
(BĐT) - Tổng công ty Công nghiệp In - Bao bì Liksin - TNHH MTV (Liksin) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 với lợi nhuận vượt trội so với kết quả đạt được năm 2014.