Bất cập khi mượn chứng thư số

Bất cập khi mượn chứng thư số

31/05/2017 - 14:00
(BĐT) - Báo Đấu thầu đã phản ánh cảnh báo hệ lụy từ việc mượn chứng thư số để đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thế nhưng, bên mời thầu bị phản ánh vẫn lý giải một cách vô tư cho hành vi này.