Vi phạm về công khai kế hoạch chọn nhà thầu

Vi phạm về công khai kế hoạch chọn nhà thầu

20/10/2017 - 07:30
(BĐT) - Một trong các loại thông tin về đấu thầu bắt buộc phải công khai là kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT). Tuy nhiên, kết quả cuộc thanh tra về đấu thầu tại các địa phương cũng như tổng hợp từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, còn nhiều bất cập trong việc công bố KHLCNT.
Chuyển biến nhanh trong đấu thầu qua mạng

Chuyển biến nhanh trong đấu thầu qua mạng

19/10/2017 - 14:00
(BĐT) - Theo thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2017, số lượng gói thầu điện tử thực hiện trên Hệ thống đã tăng gấp đôi so với 6 tháng đầu năm, vượt cả tổng số lượng gói thầu điện tử trong cả năm 2016.