Gói thầu hơn 300 tỷ đồng tại Hà Nội đã có chủ

Gói thầu hơn 300 tỷ đồng tại Hà Nội đã có chủ

02/01/2019 - 10:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức (Hà Nội) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 8 Cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông toàn tuyến công trình từ K2+700 đến K19+490 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông trên địa bàn huyện Hoài Đức.