Cặp đôi cùng lúc thực hiện nhiều gói thầu ở Hưng Yên

Cặp đôi cùng lúc thực hiện nhiều gói thầu ở Hưng Yên

11/10/2018 - 14:00
(BĐT) - Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thái Hưng (Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Đường huyện 92 đoạn từ Km0+385 đến Km5+100, huyện Tiên Lữ thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Đường huyện 92 đoạn từ Km0+385 đến Km5+100, huyện Tiên Lữ.