Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt và đẩy mạnh công tác PCTN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt và đẩy mạnh công tác PCTN

11/12/2017 - 17:20
(BĐT) - Ngày 11/12/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35 về phát triển doanh nghiệp

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35 về phát triển doanh nghiệp

11/12/2017 - 08:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam báo cáo tổng kết  tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.
Hoàn chỉnh phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương

Hoàn chỉnh phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương

08/12/2017 - 08:00
(BĐT) - 24 giờ ngày hôm nay (8/12) là hạn cuối cùng để các bộ, ngành, địa phương, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) cập nhật số liệu về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2018, bao gồm cả trái phiếu chính phủ lên Hệ thống thông tin đầu tư công, đồng thời gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).
BIDV hỗ trợ thanh toán chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng

BIDV hỗ trợ thanh toán chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng

06/12/2017 - 15:32
(BĐT) - Từ tháng 11/2017, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV chính thức triển khai dịch vụ thanh toán chi phí thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nhờ đó doanh nghiệp sẽ nhanh chóng, dễ dàng thực hiện thanh toán phí đấu thầu, tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch đấu thầu, mời thầu.  
Dự thảo Nghị quyết điều hành năm 2018 của Chính phủ

Dự thảo Nghị quyết điều hành năm 2018 của Chính phủ

05/12/2017 - 06:54
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Đồng bộ chính sách về lựa chọn nhà đầu tư

Đồng bộ chính sách về lựa chọn nhà đầu tư

29/11/2017 - 10:00
(BĐT) - Bà Vũ Quỳnh Lê, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa cho biết, các dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (NĐ15) và Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (NĐ30) đã được hoàn thiện. 
Vốn đầu tư của các dự án FDI trong 11 tháng tăng 83%

Vốn đầu tư của các dự án FDI trong 11 tháng tăng 83%

28/11/2017 - 06:56
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/11/2017, cả nước có 2.293 dự án đầu tư nước ngoài mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 19,8 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2016.
Quảng Trị: Nhiều công trình khát vốn

Quảng Trị: Nhiều công trình khát vốn

22/11/2017 - 10:00
(BĐT) - Theo UBND tỉnh Quảng Trị, tổng số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Quảng Trị được dự kiến là 2.619,779 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu là 408,2 tỷ đồng. Tỉnh đang dự kiến bố trí vốn theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bổ sung Dự án Quốc lộ 1, đoạn Bắc và Nam TP. Hà Tĩnh

Bổ sung Dự án Quốc lộ 1, đoạn Bắc và Nam TP. Hà Tĩnh

22/11/2017 - 08:00
(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc bổ sung Dự án Quốc lộ 1, đoạn Bắc và Nam TP. Hà Tĩnh trên cơ sở xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.
Nhiều quy định siết quản lý dự án BT

Nhiều quy định siết quản lý dự án BT

21/11/2017 - 08:00
(BĐT) - Theo dự thảo mới nhất Nghị định thay thế Nghị định 15/2015/NĐ-CP vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) báo cáo tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì, Nghị định mới sẽ có một chương riêng quy định về BT với nhiều thay đổi trong quản lý, thực hiện dự án BT.
Tăng công khai, giảm thủ tục đấu thầu

Tăng công khai, giảm thủ tục đấu thầu

17/11/2017 - 08:00
(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa ký ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (TT04). 
Ban hành Thông tư về lựa chọn nhà thầu qua mạng

Ban hành Thông tư về lựa chọn nhà thầu qua mạng

16/11/2017 - 08:00
(BĐT) - Ngày 15/11/2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng đã ký ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (TT04).
Yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ

Yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ

15/11/2017 - 08:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các bộ, ngành trung ương và địa phương đề nghị báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, các Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2018.
Đẩy nhanh lộ trình đấu thầu qua mạng

Đẩy nhanh lộ trình đấu thầu qua mạng

13/11/2017 - 10:00
(BĐT) - Để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng (ĐTQM), Ban Chỉ đạo quốc gia về ĐTQM vừa được thành lập. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng là Phó Trưởng ban.