Đấu giá xe ô tô tại Kon Tum

Đấu giá xe ô tô tại Kon Tum

20/10/2017 - 14:54
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại TP.HCM

Đấu giá xe ô tô tại TP.HCM

12/10/2017 - 10:30
(BĐT) - Công ty CPDV Đấu giá Miền Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank CN Trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau: