Khi nhà thầu trúng thầu kiêm bên mời thầu

Khi nhà thầu trúng thầu kiêm bên mời thầu

16/05/2019 - 10:00
(BĐT) - Đằng sau câu chuyện những thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) mà tên bên mời thầu (BMT) trùng khớp với tên nhà thầu trúng thầu là chất lượng về quản lý dự án, về phân cấp trách nhiệm trong quá trình lựa chọn nhà thầu. 
Thế khó của Tổng công ty Sông Hồng

Thế khó của Tổng công ty Sông Hồng

30/08/2018 - 09:00
(BĐT) - Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 vừa được công bố, doanh thu thuần của Tổng công ty CP Sông Hồng (mã chứng khoán: SHG) chỉ đạt 13,31 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với mức 100,69 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017 và ghi nhận mức lỗ ròng 21,7 tỷ đồng. 
Tổng công ty Sông Hồng âm vốn 182,69 tỷ đồng sau quý I/2018

Tổng công ty Sông Hồng âm vốn 182,69 tỷ đồng sau quý I/2018

11/06/2018 - 10:00
(BĐT) - Hoạt động kinh doanh bấp bênh, nguồn thu không đủ bù đắp các khoản chi phí cố định, Tổng công ty CP Sông Hồng tiếp tục báo lỗ 8,11 tỷ đồng sau thuế, nâng mức lỗ lũy kế chưa phân phối lên 493,65 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/3/2018, công ty đang âm vốn chủ sở hữu 182,69 tỷ đồng.