DNNN “ngại” đầu tư khi sắp về “siêu Ủy ban”

DNNN “ngại” đầu tư khi sắp về “siêu Ủy ban”

10/09/2018 - 14:00
(BĐT) - 8 tháng đầu năm 2018, vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tăng quá thấp. Một trong những nguyên nhân là do nhiều “ông lớn” có tên trong danh sách chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) đang nghe ngóng, chờ đợi, ngại đầu tư. 
Về “siêu uỷ ban”, có thể thay lãnh đạo nếu DN yếu kém

Về “siêu uỷ ban”, có thể thay lãnh đạo nếu DN yếu kém

20/08/2018 - 14:00
(BĐT) - Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành quy chế chuyển giao quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp với nhiều điểm mới về quyền của đại diện sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN), cách thức quản trị DN. 
Chuyển động mới tại “siêu ủy ban”

Chuyển động mới tại “siêu ủy ban”

30/07/2018 - 10:00
(BĐT) - Được thành lập vào tháng 2/2018, đến nay, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) - cơ quan sẽ quản lý 820 nghìn tỷ đồng vốn chủ sở hữu nhà nước cùng 1,5 triệu tỷ đồng tài sản của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) - đang có những chuyển động để đi vào hoạt động. 
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 3 cơ quan

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 3 cơ quan

07/07/2018 - 19:53
(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ và bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Chọn nhân sự chất lượng cao cho “siêu ủy ban”

Chọn nhân sự chất lượng cao cho “siêu ủy ban”

16/05/2018 - 14:00
(BĐT) - Tương lai của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang đặt yêu cầu đối với quá trình tuyển dụng nhân sự cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) là phải được giám sát chặt chẽ. 
Sớm đưa “siêu” Uỷ ban vào hoạt động

Sớm đưa “siêu” Uỷ ban vào hoạt động

15/05/2018 - 09:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa có chỉ đạo mới nhất về việc chuẩn bị đưa Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) vào hoạt động.
Cân nhắc cơ chế đặc thù cho “siêu ủy ban”

Cân nhắc cơ chế đặc thù cho “siêu ủy ban”

08/03/2018 - 14:00
(BĐT) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - cơ quan quản lý khối lượng vốn lên đến hơn 5 triệu tỷ đồng của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) - đã chính thức được thành lập theo Nghị quyết số 09/NQ-CP. 
Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác 66

Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác 66

26/02/2018 - 08:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Tổ công tác 66) vừa ký Quyết định số 54/QĐ-TCT66 ban hành Quy chế hoạt động của Tổ này.
Hoàn thiện quy định chức năng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

Hoàn thiện quy định chức năng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

08/02/2018 - 06:59
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các Bộ có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trình Chính phủ xem xét, quyết định.