Tỷ phú Ai Cập đổ tiền mua vàng và đầu tư vào Triều Tiên

Dành nửa tài sản, hơn 2,8 tỷ USD để mua vàng và một phần khác đầu tư vào Triều Tiên, tỷ phú Ai Cập có thể sắp hái quả ngọt.