Tương quan tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc với đối thủ

Tàu ngầm hạt nhân lớp Tấn của Trung Quốc có kích thước tương đương tàu ngầm lớp Triomphant của Pháp nhưng nhỏ hơn khá nhiều so với các đối thủ Nga, Mỹ.