Thế thắng chẻ tre của Trump và đảng Cộng hòa

Donald Trump không chỉ đắc cử tổng thống mà đảng Cộng hòa của ông còn vượt đảng Dân chủ ở cả thượng viện và hạ viện, lẫn các ghế thống đốc bang.