Tàu sân bay Trung Quốc trong tương quan với đối thủ

Về kích thước, tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc chỉ kém Mỹ, nhưng về thực lực và độ cơ động thì kém xa đối thủ láng giềng Nhật Bản.