Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới

(BĐT) - Theo Báo cáo tỷ phú thế giới năm 2018 của UBS và PwC, đã có 2.158 người tham gia vào “câu lạc bộ siêu giàu” trong năm ngoái, cao hơn so với con số 1.979 người của năm 2016. Trong số này, chỉ có 11% là nữ giới.

Tổng tài sản của các tỷ phú trong năm 2017 đã tăng 19%, đạt 8.900 tỷ USD. Trong đó, giới siêu giàu Trung Quốc có mức tăng trưởng tài sản lớn nhất  với 39%, so với 12% của châu Mỹ và 19% của châu Âu.

Dưới đây là những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới, theo UBS và PWC

Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 1

Thái Lan

Số lượng tỷ phú năm 2017: 30 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: tăng 43%

 
Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 2

Thụy Điển

Số lượng tỷ phú năm 2017: 32 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: tăng 3%

 
Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 3

Đài Loan

Số lượng tỷ phú năm 2017: 35 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: tăng 13%
 
Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 4

Nhật Bản

Số lượng tỷ phú năm 2017: 35 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: tăng 6%
 
Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 5

Thổ Nhĩ Kỳ

Số lượng tỷ phú năm 2017: 36 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: tăng 24%

 
Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 6

Thụy Sỹ

Số lượng tỷ phú năm 2017: 36 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: tăng 3%

 
Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 7

Pháp

Số lượng tỷ phú năm 2017: 40 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: tăng 3%
 
Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 8

Brazil

Số lượng tỷ phú năm 2017: 42 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: giảm 5%

 
Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 9

Ý

Số lượng tỷ phú năm 2017: 43 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: tăng 2%

 
Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 10

Australia

Số lượng tỷ phú năm 2017: 43 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: tăng 26%
 
Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 11

Hàn Quốc

Số lượng tỷ phú năm 2017: 44 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: tăng 16%

 
Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 12

Canada

Số lượng tỷ phú năm 2017: 46 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: tăng 28%
 
Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 13

Anh

Số lượng tỷ phú năm 2017: 54 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: giảm 2%

 
Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 14

Hong Kong

Số lượng tỷ phú năm 2017: 67 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: giảm 3%
 
Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 15

Nga

Số lượng tỷ phú năm 2017: 101 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: tăng 5%

 
Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 16

Ấn Độ

Số lượng tỷ phú năm 2017: 119 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: tăng 19%

 
Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 17

Đức

Số lượng tỷ phú năm 2017: 123 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: tăng 5%
 
Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 18

Trung Quốc

Số lượng tỷ phú năm 2017: 373 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: tăng 5%

 
Những nơi có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới - ảnh 19

Mỹ

Số lượng tỷ phú năm 2017: 585 người

Mức tăng/giảm so với năm 2016: tăng 4%
 

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)